Employee Benefits - Wachtlijstbemiddeling

Employee Benefits - Wachtlijstbemiddeling

De systeembeheerder van een internetbedrijf tackelt zijn tegenstander iets te fanatiek tijdens een voetbalwedstrijd. Hij scheurt zijn meniscus. Voor een operatie is er een lange wachtlijst. Daar heeft niemand baat bij. De onfortuinlijke voetballer natuurlijk niet, maar het internetbedrijf kan zijn systeembeheerder ook niet te lang missen.

Futurum kan contact opnemen met diverse instanties om te regelen dat de systeembeheerder met voorrang geholpen kan worden. Door een uitgebreid netwerk en samenwerking met veel instanties kan Futurum ervoor zorgen dat het ziekteverzuim zoveel mogelijk beperkt blijft en leed kan worden verkort. Futurum zorgt ervoor dat alles gladjes verloopt. Futurum, het beste plan voor de toekomst.

alt